Освітній проєкт "Стипендіат"

УЗЯТИ УЧАСТЬНовини

Освітній проєкт «Стипендіат» реалізується щорічно з 1998 року.

Головна мета проєкту. Надання допомоги вразливій молоді в соціалізації та самореалізації в суспільстві шляхом фінансової (матеріальної), соціально-психологічної, організаційної, освітньої, культурної, інформаційної підтримки, а також консультування і наставництва.

Проблематика. Травматичний досвід (втрата батьків, насильство, переживання подій війни тощо), низький загальний рівень освіти в закладах освіти, зокрема в установах інституційного догляду, брак фінансової підтримки (або її повної відсутності), порушена соціальна взаємодія – усе це позбавляє можливості молоді без трагічних наслідків соціалізуватися в суспільстві, самореалізуватися, навчатися в провідних закладах освіти України тощо.

Актуальність. Психологічні проблеми, відсутність у вразливої молоді найнеобхідніших навичок унеможливлюють повноцінний розвиток української молоді та сприяють поширенню недосвідченості, веденню нездорового способу життя, вчиненню протиправних дій тощо. А від початку повномасштабної війни в України ці проблеми та ризики збільшуються в рази.

Цільовою аудиторією освітньої програми «Стипендіат 2022-2023» є: студенти закладів освіти України, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (що виховувалися в закладах інституційного догляду) та дітей ветеранів або загиблих учасників бойових дій.

Завдання проєкту. Психологічна реабілітація та соціальна адаптація вразливої молоді, формування активних особистостей, свідомих громадян країни, відповідальних дорослих шляхом залучення стипендіатів до проєктів Фонду, їх участь у різноманітних семінарах, тренінгах, виконання стипендіатами Програми особистісного та професійного розвитку.

Результати проєкту: понад 80% стипендіатів: успішно навчаються у своїх закладах освіти; вміють планувати, ставити цілі та досягати їх; є активними громадянами українського суспільства; здійснюють волонтерську діяльність; мають уявлення про те, як можна самостійно вирішити свої проблеми; адекватно сприймають себе і свої можливості; всебічно розвинені; кожен із стипендіатів опанував як мінімум три нові навички і поліпшив ті, якими вже володів.

 

Разом з тим упродовж участі в проєкті стипендіати щорічно відвідують літні та зимові табори Help Us Help The Children, зокрема беручи на себе роль наставників для дітей молодшого віку.

Перейти на щорічну програму проєкту:

HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2022-2023”
початок нової програми
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2021-2022”
програма завершена
452
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2020-2021”
програма завершена
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2022-2023”
початок нової програми
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2021-2022”
програма завершена
452
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2020-2021”
програма завершена

Асоціація випускників проєкту "Стипендіат" Help Us Help

Якщо ти випускник Освітнього проєкту “Стипендіат”, то заповни цю форму: