Освітній проєкт "Стипендіат"

Річний планНовини

Освітній проєкт «Стипендіат» реалізується щорічно з 1998 року.

Головна мета проєкту. Надання допомоги вразливим дітям у соціалізації, самореалізації в суспільстві, шляхом підтримки: фінансової (матеріальної), соціально-психологічної, організаційної, освітньої, культурної, інформаційної; консультування; наставництва.

Проблематика. Травматичний досвід (втрата батьків, насильство, переживання подій війни тощо), низький загальний рівень освіти в навчальних закладах, зокрема в установах інституційного догляду, брак фінансової підтримки (або її повної відсутності), порушена соціальна взаємодія – усе це позбавляє можливості дітей навчатися в провідних закладах освіти України, а найголовніше – без трагічних наслідків соціалізуватися в суспільство.

Актуальність. Психологічні проблеми, відсутність у вразливих дітей найнеобхідніших навичок унеможливлюють повноцінний розвиток цих дітей та сприяють поширенню неграмотності, веденню нездорового способу життя (незбалансоване харчування, поганий сон, алкоголізм, наркоманія та ін.), вчиненню протиправних дій тощо. А від початку повномасштабної війни в України ці проблеми та ризики подвоюються в рази.

Цільовою аудиторією цьогорічної освітньої програми є: учні та студенти закладів освіти України, що мають один із соціальних статусів: дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування; дитина з інвалідністю (що виховувалася в закладі інституційного догляду); дитина ветерана або загиблого учасника бойових дій в Україні (особи з їх числа).

Проєкт «Стипендіат» сприяє: активній соціальній адаптації (адекватне сприйняття навколишньої дійсності і власного організму; адекватна система відносин; спілкування з оточуючими; спроможність до праці, навчання, до організації дозвілля та відпочинку тощо); всебічному розвитку; формуванню свідомих громадян.

Упродовж участі в проєкті стипендіати щорічно відвідують літні та зимові табори Help Us Help The Children, а також беруть на себе роль наставників для дітей молодшого віку зі схожими життєвими обставинами.

Перейти на щорічну програму проєкту:

HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2022-2023”
початок нової програми
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2021-2022”
програма завершена
452
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2020-2021”
програма завершена
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2022-2023”
початок нової програми
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2021-2022”
програма завершена
452
HELP US HELP UA SCHOLARSHIP PROGRAM
“Стипендіат 2020-2021”
програма завершена

Асоціація випускників проєкту "Стипендіат" Help Us Help

Якщо ти випускник Освітнього проєкту “Стипендіат”, то заповни цю форму: