Кокурс на "Стипендіат"

ПОДАТИ ЗАЯВКУНовини

Переваги участі в проєкті “Стипендіат”:

  • Щомісячна стипендія
  • Коло однодумців
  • Наставництво
  • Усебічний розвиток
  • Насичене життя подіями
  • Психологічна підтримка

Для кого?
• Учнів і студентів, які перебувають в Україні та навчаються в закладах освіти України за бюджетною формою.

Соціальний статус?
• Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування (особи з їх числа);
• Діти з інвалідністю, що виховувалися в закладах інституційного догляду (особи з їх числа);
• Діти ветеранів або загиблих учасників бойових дій в Україні (особи з їх числа).

Детальна інформація участі в проєкті “Стипендіат”:

УМОВИ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ

Стипендії призначаються виключно для українськомовних студентів українських закладів освіти, що здобувають освіту за бюджетною формою навчання.

Переваги в отриманні стипендії мають студенти, які прагнуть до здобуття нових знань і навичок, а також студенти, які:

♦ працюють для розвитку української культури й мови, беруть участь в українському молодіжному культурному та громадському житті, молоді письменники та дослідники;

♦ вчаться на «добре» та «відмінно»;

♦ нададуть Комісії підтвердження в письмовій формі про свою творчу, дослідницьку або суспільно-громадську діяльність та перешлють копії своїх виступів, статей, опублікованих праць, інформацію про свою участь у культурницьких заходах, рекомендації, копії грамот, дипломів.

КАНДИДАТАМ НЕОБХІДНО

Кандидат на отримання стипендії заповнює Заявку, відповідаючи на всі запитання. Неправдива і неповна інформація може призвести до відмови в наданні стипендії. Комісія з надання стипендії не розглядатиме тих Заявок, у яких не дано відповідей на всі запитання. Кандидат на отримання стипендії надсилає комісії повний пакет необхідних документів. Кандидат має перебувати в Україні та навчатися в українському закладі освіти, вільно володіти державною мовою. Невиконання цих умов позбавляє кандидата права на участь у конкурсі.

Кандидати успішно проходять усне інтерв’ю з Комісією конкурсного відбору.

Кандидат укладає Договір з Фондом про участь в освітньому проєкті «Стипендіат».

 ОБОВ’ЯЗКИ СТИПЕНДІАТА (ОТРИМУВАЧА СТИПЕНДІЇ)

1. Отримувач стипендії зобов’язаний надавати довідку з місця навчання кожного семестру і на початку кожного навчального року.

2. Отримувач стипендії зобов’язаний надавати копію залікової книжки кожного семестру або інші відповідні документи, що засвідчать успішність у навчанні.

3. Навчатися не нижче середнього рівня знань – «добре» (75 і вище).

4. Кожного семестру узгоджувати План особистого розвитку за методикою «Самовдосконалення» з координатором проєкту та щомісячно звітувати про успіхи реалізації плану.

5. Брати активну участь у життєдіяльності свого закладу освіти, громадській та волонтерській діяльностях.

6. Отримувач стипендії зобов’язаний по закінченню семестру подати координатору проєкту Звіт про виконання Плану особистого розвитку за методикою «Самовдосконалення», набуті нові навички та досвід, активну діяльність у житті Фонду та свого закладу освіти тощо.

7. Отримувач стипендії зобов’язаний брати участь у зустрічах учасників проєкту.

8. Стипендіат зобов’язаний допомагати сприяти в реалізації освітніх та інших проєктів Фонду (допомагати в підготовці Літнього і Зимового таборів та працювати волонтером/майстром на таборах, бути прикладом та наставником для молодших учасників проєкту, пропонувати ідеї для покращення освітнього проєкту тощо).

УМОВИ ВИКЛЮЧЕННЯ З ПРОЄКТУ “СТИПЕНДІАТ”

♦ Стипендіат не дотримується обов’язків отримувача стипендії.

♦ Стипендіат відрахований із закладу освіти (незалежно від причин).

СТИПЕНДІЯ

Учасники проєкту, яким призначена стипендія Фонду, отримують її протягом навчального року щомісяця. Отримувач стипендії зобов’язаний витрачати гроші на речі, які безпосередньо пов’язані з процесом навчання та Планом особистого розвитку та здоров’я.