Кокурс на "Стипендіат"

Заповнити анкетуНовини
330

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “СТИПЕНДІАТ 2021-2022”
Оголошується конкурс стипендіальної програми для студентів навчальних закладів України. У конкурсі можуть взяти участь виключно діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків (АТО/ООС). Стипендії призначає Комісія стипендіальної програми БО «МБФ «Гелп Ас Гелп ЮА».

Кінцевий термін подачі документів: 26 вересня 2021 року.
Спеціалізація: усі наукові напрямки

Детальна інформація участі в проєкті “Стипендіат”:

УМОВИ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ НА ПРОГРАМІ “СТИПЕНДІАТ 2021-2022”

Стипендії призначаються виключно для україномовних студентів українських навчальних закладів. Переваги в отриманні стипендії має творча молодь, студенти, які мають нахил до наукової роботи, які свідомо підходять до питання освіти для здобуття знань та навичок, що стануть в пригоді у становленні особистості, а також студенти, які:

♦ працюють для розвитку української культури й мови, беруть участь в українському молодіжному культурному та громадському житті, молоді письменники та дослідники;

♦ вчаться на «відмінно» та «добре»;

♦ подадуть комісії підтвердження у письмовій формі про свою творчу, дослідницьку або суспільно-громадську діяльність та перешлють копії своїх виступів, статей, опублікованих праць, інформацію про свою участь у культурницьких заходах, рекомендації, копії грамот, дипломів.

КАНДИДАТАМ НЕОБХІДНО

Кандидат на отримання стипендії заповнює анкету, відповідаючи на всі запитання. Неправдива і неповна інформація може призвести до відмови у наданні стипендії. Комісія з надання стипендії не розглядатиме тих анкет, в яких не дано відповідей на всі запитання. Кандидат на отримання стипендії надсилає комісії повний пакет необхідних документів. Невиконання цих умов позбавляє кандидата права на участь у конкурсі.

Кандидати успішно проходять усне інтерв’ю з Комісією стипендіальної програми БО “МБФ «Гелп Ас Гелп ЮА».

Кандидат підписує договір з Фондом про участь в Освітньому проєкті «Стипендіат».

ОБОВ’ЯЗКИ ВСТУПНИКА (ОТРИМУВАЧА СТИПЕНДІЇ)

1. Отримувач стипендії зобов’язаний надавати довідку з місця навчання кожного семестру і на початку кожного навчального року.

2. Отримувач стипендії зобов’язаний надавати копію залікової книжки кожного семестру або інші відповідні документи, що засвідчать успішність у навчанні.

3. Навчатися не нижче середнього рівня знань – «добре» (75-:-90 балів).

4. Кожного семестру узгоджувати План особистого розвитку за методикою «Самовдосконалення» з координатором проєкту та щомісячно звітувати про успіхи реалізації плану.

5. Брати активну участь в життєдіяльності свого навчального закладу і серед місцевих та регіональних громад.

6. Отримувач стипендії зобов’язаний по закінченню семестру подати координатору проєкту звіт про виконання Плану особистого розвитку за методикою «Самовдосконалення», набуті нові навички та досвід, активну діяльність в житті Фонду та свого навчального закладу тощо.

7. Отримувач стипендії зобов’язаний брати участь у зустрічах учасників проєкту.

8. Стипендіат зобов’язаний допомагати сприяти в реалізації освітніх та інших проєктів Фонду (допомагати в підготовці до Літнього і Зимового таборів та працювати волонтером/майстром на таборах, бути прикладом та наставником для молодших учасників проєкту, пропонувати ідеї для покращення освітнього проекту тощо).

УМОВИ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ “ВСТУПНИК”

♦ Стипендіат не дотримується обов’язків отримувача стипендії.

♦ Стипендіат залишає навчання у навчальному закладі (незалежно від причин).

СТИПЕНДІЯ

Студенти, яким призначена стипендія Фонду, отримують її протягом навчального року щомісяця. Отримувач стипендії зобов’язаний витрачати гроші на речі, які безпосередньо пов’язані з процесом навчання, з Планом особистого розвитку та здоров’ям.

Якщо ти випускник Освітнього проєкту “Стипендіат”, то заповни цю форму: