Конкурс на “Вступник”

Заповнити АнкетуНовини

Детальна інформація участі у проєкті “Вступник”:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ВСТУПНИК 2021-2022”
Оголошується конкурс стипендіальної програми для осіб з інвалідністю, які навчаються в приватних закладах вищої освіти України.

Стипендії призначає Комісія стипендіальної програми БО «МБФ «Гелп Ас Гелп ЮА».

Кінцевий термін подачі документів подовжено до 01 жовтня 2021 року.
Спеціалізація: усі наукові напрямки

УМОВИ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ НА ПРОГРАМІ “ВСТУПНИК”

Стипендії призначаються виключно для україномовних студентів серед осіб з інвалідністю віком до 35 років, які навчаються в українських приватних закладах вищої освіти. Переваги в отриманні стипендії має творча молодь, студенти, які мають нахил до наукової роботи, які свідомо підходять до питання освіти для здобуття знань та навичок, що стануть в пригоді у становленні особистості, а також студенти, які:

♦ працюють для розвитку української культури й мови, беруть участь в українському молодіжному культурному та громадському житті, молоді письменники та дослідники;

♦ навчаються на «відмінно» та «добре»;

♦ подадуть комісії підтвердження у письмовій формі про свою творчу, дослідницьку або суспільно-громадську діяльність та пришлють копії своїх виступів, статей, опублікованих праць, інформацію про свою участь у культурницьких заходах, рекомендації, копії грамот, дипломів.

КАНДИДАТАМ НЕОБХІДНО

Кандидат на отримання стипендії заповнює анкету, відповідаючи на всі запитання. Неправдива і неповна інформація може призвести до відмови у наданні стипендії. Комісія з надання стипендії не розглядатиме ті анкети, в яких не надано відповіді на всі запитання. Кандидат на отримання стипендії надсилає комісії повний пакет необхідних документів. Невиконання цих умов позбавляє кандидата права на участь у конкурсі.

Кандидату необхідно успішно пройти усне інтерв’ю з Комісією стипендіальної програми БО “МБФ «ГЕЛП АС ГЕЛП ЮА».

Кандидат підписує договір з Фондом про участь в освітньому проєкті «Вступник».

ОБОВ’ЯЗКИ ВСТУПНИКА (ОТРИМУВАЧА СТИПЕНДІЇ)

♦ Отримувач стипендії зобов’язаний надавати довідку з місця навчання кожного семестру і на початку кожного навчального року.

♦ Отримувач стипендії зобов’язаний надавати копію залікової книжки кожного семестру або інші відповідні документи, що засвідчують успішність у навчанні.

♦ Навчатися не нижче середнього рівня знань – «добре» (75-:-90 балів).

♦ Брати активну участь в життєдіяльності свого навчального закладу і серед місцевих та регіональних громад.

♦ Отримувач стипендії зобов’язаний по закінченню семестру подати координатору проєкту звіт про виконання Плану особистого  розвитку, набуті нові навички та досвід, активну діяльність в житті Фонду та свого навчального закладу тощо.

♦ Отримувач стипендії зобов’язаний брати участь у зустрічах учасників проєкту.

♦ Вступник зобов’язаний допомагати сприяти в реалізації освітніх та інших проєктів Фонду (допомагати в підготовці до Літнього і Зимового таборів та працювати волонтером/майстром на таборах, бути прикладом та наставником для молодших учасників проєкту, пропонувати ідеї для покращення освітнього проєкту тощо).

УМОВИ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ “ВСТУПНИК”

♦ Вступник не дотримується обов’язків отримувача стипендії.

♦ Стипендіат залишає навчання у навчальному закладі (незалежно від причин).

СТИПЕНДІЯ

Студенти, яким призначена стипендія Фонду, отримують її протягом навчального року щомісяця. Отримувач стипендії зобов’язаний витрачати гроші на речі, які безпосередньо пов’язані з процесом навчання, з Планом особистого  розвитку та здоров’ям.